jika yesus tuhan kenapa butuh penolong

kumpulankonsultasi- Dalam Injil Matius diceritakan bagaimana Yesus mengeluh dengan suara nyaring: “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?:Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? [Matius 27:46]

jika yesus tuhan kenapa butuh penolong

Dalam Al Qur’an dijelaskan Allah bukanlah orang yang hina yang perlu penolong:

Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. “ [Al Israa’:111]

yesus yang dianggap tuhan oleh penganutnya seharusnya mereka memahami maksud yesus di dalam injil, yesus hanyalah nabi utusan Allah ta'ala untuk kaumnya agar mengesakan Allah ta'ala saja bukan dijadikan tuhan sesembahan tandingan selain Allah, nauzubillah.

sumber: Sigit Tasulait Tasumbalit

baca juga
apakah cukup memperbaiki diri sendiri
adakah bidah hasanah dalam islam
apa pengertian bidah menurut defenisi ulama rabbani
Powered by Blogger.