nih TIGA JENIS ULAMA anda ikut yang mana?

1. ULAMA AGAMA 
Dialah ulama yang menyebarkan agama Islam, berfatwa sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan ilmu, dia tidak peduli apakah petunjuk syari'at itu mencocoki hawa nafsu manusia ataukah tidak.

2. ULAMA NEGARA
Dialah ulama yang melihat pada apa yang dimaukan oleh Negara, lalu dia berfatwa sesuai dengan keinginan Negara, sekalipun dengan cara memalingkan makna kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alihi wa sallam.

3. ULAMA UMAT
Dialah ulama yang melihat pada apa yang diridhai oleh manusia. Jika ia memandang manusia ada pada suatu keadaan maka ia akan berfatwa dengan sesuatu yang membikin ridha mereka. Lalu ia berupaya memalingkan makna nash-nash kitab dan sunnah demi mencocokkan dengan hawa nafsu manusia.

Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk diantara ULAMA AGAMA yang beramal dengannya."
nih TIGA JENIS ULAMA anda ikut yang mana?
image ilustration from forum.education-sa.com
[[ Syarh Riyadhis Shalihih : 4/307-308 ]] oleh Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah
Powered by Blogger.