Bolehkah wanita tua berusia 70-an membuka wajah kepada bukan mahramnya?

Jawaban:
Allah سبحانه و تعالى berfirman,
"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(An-Nur: 60).

Wanita-wanita tua yang sudah tidak haid lagi dan yang tidak ada keinginan untuk menikah lagi serta tidak berdandan dengan perhiasan, dibolehkan menampakkan wajah kepada laki-laki yang bukan mahramnya, namun lebih baik dan lebih berhijab, Allah سبحانه و تعالى menyebutkan, "Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka." (An-Nur:60).

Bolehkah wanita tua berusia 70-an membuka wajah kepada bukan mahramnya?Karena mungkin saja terjadi fitnah akibat melihatnya karena kecantikannya walaupun sudah tua dan tidak berdandan dengan perhiasan.

Bila berhias, maka wanita tua pun tidak boleh menampakkan wajah. Yang termasuk tabarruj (berhias/berdandan) adalah membaguskan wajah dengan celak atau lainnya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Rujukan: Fatawa Al-Mar'ah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 160-161.
image ilustration from: vanilla
Powered by Blogger.