subhanallah, inilah bocah 7 tahun buta hafal alquran dan 1400 matan hadits plus perawi

kumpulankonsultasi- baru baru ini diadakan musabaqah hifzhul matan hadits disertai matan, kepada allah segala puji, sunggu menggugah jiwa. walau buta dan masih bocah, tidak menghalanginya untuk menghafal kalamulullah, setelah selesai, dia lanjutkan menghafal hadits disertai perawi, atas izin allah ta'ala dan rahmatnya yang luas kepada adik kita ini, beliau yang buta dan masih berumur 7 tahun, yach 7 tahun umurnya dan buta telah menghafal alquran 30 juz dan 1400 matan hadits plus perawi. subhanallah.

lihatlah dia ketika menguji temannya yang tidak jauh usai mereka, sang hafidz buta ini dengan ringannya dan kuatnya ingatan yang miliki memberikan rentetan matan hadits dan perawinya.

seperti inilah yang patut kita banggakan, jika kita tidak mampu seperti bocah ini, maka tetaplah berusaha mencapainya semampu kita dan berdoalah serta arahkan anak kita agar menjadi diantara para penolong agama allah ta'ala, amin ya robb
Powered by Blogger.