apa Sebab Penamaan Syi’ah dengan Rafidhah ?

Penamaan dengan nama ini disebutkan oleh salah satu pembesar mereka yaitu al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Dia mengatakan: “Bab tentang keutamaan orang-orangRafidhah dan terpujinya menamakan diri dengannya.” Kemudian dia menyebutkan riwayat dari Sulaiman al-A'masy, dia mengatakan:
apa Sebab Penamaan Syi’ah dengan Rafidhah ?
inilah ulama syiah rafidhoh iran di zaman ini

“Aku memasuki tempat Abu Abdullah Ja'far binMuhammad. Aku berkata: “Aku menjadi penebusmu, sesungguh-nya manusia menamai kitadengan nama Rawafidh (bentuk jamak dari Rafidhah−penj), sebenarnya apa maknaRawafidh?” Maka dia berkata: “Demi Allah, se-benarnya bukan mereka yang menamai, tetapi Allah-lah yang menamai kalian dengan nama itu dalam ki-tab Taurat dan Injil melalui perkataan Musa dan Isa.”[1]

Dikatakan juga, mereka diberi nama Rafidhah dikarenakan mereka mendatangi Zaid bin Alibin Husain seraya berkata, “Berlepas dirilah kamu dari Abu Bakar dan Umar, dengandemikian kami akan bergabung ber-samamu”, kemudian Zaid menjawab, “Mereka berdua adalah sahabat kakek saya (Rasulullah shallallahu alahi wasallam), justru aku setia dan cinta kepada mereka berdua.”

Maka mereka berkata: “Jika demikian kami menolakmu.” Dengan demikian mereka diberi nama “Rafidhah” artinya golongan penolak. Adapun orang-orang yang berbai'at dan setuju dengan Zaid diberi nama Zaidiyyah.[2]

Dalam suatu pendapat dikatakan mereka diberi nama Rafidhah dikarenakan menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar.[3] Dalam pendapat yang lain, di-beri nama Rafidhahdikarenakan penolakan mereka terhadap agama.[4]

referensi
[1] Kitab Biharul Anwar karangan al-Majlisi (65/97). Buku ini termasuk referensi terakhir mereka.
[2] At-Ta'liqaat 'ala Matni Lum'atil I'tiqaad oleh guru kami Syaikh Abdullah al-Jibrin,108.
[3] Maqaalaatul Islamiyyin (1/89). Catatan kaki oleh Muhyiddin Abdul Hamid.
[4] Maqaalaatul Islamiyyin (1/89)

repost from dd-sunnah
_____________________________
dapatkan pesan dakwah harian di inbox whatsapp anda

Cara daftar
Ketik nama#usia#asal daerah kemudian kirim ke no whatsapp kami ini 0852 6177 8185

Simpan no whatsapp kami dgn nama "1hari 1ilmu"

Jadilah anda petunjuk jalan dan dapatkan setiap kebaikan dari orang yg anda ajak
yuk, subcribe juga channel youtube jalan hidayah

Portal share artikel ustadz dan ulama sunnah
bantu kami share info ini

cari artikel ?. ketik dibawah ini